Waarom een bouwkundige keuring laten uitvoeren?

Wie een bestaande koopwoning op het oog heeft krijgt meestal het advies om een bouwtechnisch rapport te laten opstellen. Maar waarom zou je een bouwkundige keuring laten uitvoeren? Maar wat zijn de voordelen van een bouwkundige keuring? Wij nemen je vandaag mee in alle voordelen van een bouwkundige keuring.

Weet je wat je koopt

Tijdens de bouwkundige keuring komen eventuele (verborgen) gebreken naar voren. Op die manier voorkom je dat je na de aankoop van een woning wordt geconfronteerd met onverwachte kosten voor onderhoud, reparaties en/of herstelwerkzaamheden. 

Meer zekerheid met een bouwkundige keuring

Om kopers meer zekerheid te bieden bij aanschaf van bestaande bouw is het voorbehoud van bouwtechnische keuring in koopcontracten opgenomen. Dankzij deze voorwaarde heb je als koper het recht om de koop te ontbinden in het geval dat de herstelkosten van bouwkundige gebreken hoger uitvallen dan aanvankelijk werd ingeschat. Ook is het mogelijk een bouwtechnische keuring voor het ondertekenen van de koopovereenkomst uit te laten voeren.

Worden extra kosten inzichtelijk gemaakt

Natuurlijk heb je tijdens de bezichtiging zelf al een grove inschatting gemaakt van eventuele extra kosten voor een verbouwing of verbetering. Een bouwtechnisch keuringsrapport biedt echter veel meer inzicht in wat er precies moet gebeuren en welke kosten hiermee gemoeid gaan. Daar kun je dan ook weer rekening mee houden bij je hypotheekaanvraag. Ook geeft een bouwtechnische keuring inzage in toekomstige (herstel-)werkzaamheden en kosten.

Krijg je advies op maat (indien van toepassing)

Blijkt er sprake van funderingsproblemen of gebreken die nader onderzoek vereisen dat de bouwinspecteur zelf niet uit kan voeren? Dan kan hij je doorverwijzen naar een specialist die dat wel kan.

Kom je onderzoeksplicht na

De verkoper heeft een mededelingsplicht, echter heb jij als koper een onderzoeksplicht. Door een bouwkundige keuring te laten uitvoeren kun je aantonen dat je hieraan hebt voldaan. Ook is het inschakelen van een aankoopmakelaar verstandig. Deze makelaar dient enkel jouw belang en zal je op belangrijke zaken wijzen.

Waardebepaling – inschatting kosten

Een bouwtechnische keuring kan helpen bij het bepalen van de werkelijke waarde van een woning, rekening houdend met eventuele herstelkosten

Sta je sterker tijdens de onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen komt een bouwtechnisch rapport heel goed van pas. Zo kun je aan de hand van een bouwtechnische keuring goed onderbouwen hoe jij tot een bepaalde bieding bent gekomen.

Voldoe je aan de voorwaarden voor financiering

Sommige hypotheekverstrekkers eisen tegenwoordig een bouwkundig keuringsrapport bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek. Door niet tot het laatste moment te wachten met het inschakelen van een bouwinspecteur voorkom je daarnaast dat het verkoopproces vertraging oploopt.