Waarop letten tijdens verkoop woning?

Er komt heel wat kijken bij de verkoop van een woning. Je huis verkoop klaar maken, professionele foto’s laten nemen en een verkoopmakelaar inschakelen zijn slechts het begin. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken waar je op moet letten tijdens de verkoop van je woning op een rijtje gezet.

Hier moet je op letten tijdens de verkoop van je woning


Documentatie

Voordat je je woning daadwerkelijk te koop kunt zetten, is het zaak om de documentatie op orde te krijgen. Hierbij kun je denken aan een:

  • Eigendomstitel (akte van levering)
  • Geldig Energielabel
  • Bouwtekeningen
  • Kadastrale gegevens 
  • Bodeminformatie
  • Bouwtechnisch keuringsrapport (in sommige gevallen)

Mededelingsplicht

De toekomstige koper heeft een onderzoeksplicht, maar jij hebt als verkoper een mededelingsplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om de (potentiële) koper te informeren over alle gebreken waar je van op de hoogte bent. Denk aan funderingsproblemen, houtrot, lekkages, achterstallig onderhoud aan het dak, enzovoorts. Het verzwijgen van gebreken aan de woning kan ertoe leiden dat je achteraf aansprakelijk wordt gesteld – en daar zit je natuurlijk niet op te wachten! Deze informatie kun je invullen op de vragenlijst die wij als Randmeer Makelaars aan je verstrekken. Uiteraard kunnen we deze lijsten gezamenlijk invullen.

Ontbindende voorwaarden

Jij als verkoper mag net als de koper voorwaarden stellen, die het mogelijk maken om de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden in het geval er niet aan voldaan wordt. Om eventuele misverstanden of zelfs juridische problemen te voorkomen is het belangrijk om deze ontbindende voorwaarden zo concreet en helder mogelijk te formuleren. Uiteraard zullen wij als makelaar jou hierin adviseren.

Koopovereenkomst

Zodra je een prijs overeen bent gekomen met de koper, kan de koopovereenkomst worden opgesteld. Controleer of alle belangrijke gegevens (ontbindende voorwaarden, verkoopprijs, opleverdatum, enzovoorts) in het document zijn opgenomen en of ze kloppen. Zowel verkoper en koper dienen de koopovereenkomst te ondertekenen. Hou er rekening mee dat de koper na ondertekening een bedenktijd van drie werkdagen heeft; in deze periode mag hij of zij zonder opgaaf van reden van de aankoop afzien.

Overdracht en ondertekening

Het laatste belangrijke aspect waar je moet letten tijdens de verkoop van je woning is de daadwerkelijke overdracht van de woning, die zal plaatsvinden bij de notaris. De notaris dient ervoor te zorgen dat alle documentatie in orde is, maar het is goed om de hypotheekakte en leveringsakte nog even goed door te lezen voordat je deze documenten ondertekent.